Διορθώσεις

Παρά τις προσπάθειές μας, δυστυχώς έγιναν κάποια λάθη κατά την εκτύπωση, και παρακαλούμε να τα λάβετε υπ΄όψη. Οι παρακάτω διορθώσεις αφορούν σε όλες τις εκτυπώσεις, περιλαμβάνουν δηλαδή ίσως και διορθώσεις, οι οποίες έχουν γίνει ήδη στην εκτύπωση που κρατάτε στα χέρια σας :

Η σελ. 39 όπως είναι μετά την αλλαγή στη σειρά των  2)  και  3) :